ДОПИТ СВІДКІВ ПОЗА СУДОВИМ ЗАСІДАННЯМ
    Суть. Допитувати свідка у контрольованій ситуації.
    Застосування. Свідок може бути допитаний поза судовим засіданням у двох випадках:
1) в порядку забезпечення доказів (ст. 33 ЦПК України). І Іро це йшлося вище.
2) у місці їх проживання або перебування (ст. 45 ЦПК України). Умовою такого допиту є дві обставини: 1) проживання свідка поза місцем знаходження суду, що розглядає справу, і 2) неможливість з'явитись в судове засідання з поважних причин.
    Свідок може бути допитаний судом у місці його перебування, якщо він внаслідок хвороби, старості, інвалідності або інших поважних причин не може з'явитись на виклик суду. Якщо зазначені вище свідки з'являться у засідання суду, що розглядає справу, їх слід допитати.
    Допит свідків у місці їх проживання або перебування провадиться з ініціативи суду, на прохання сторони або інших осіб, які беруть участь у справі, чи самого свідка.
    Із врахуванням принципу змагальності, про допит свідка у місці його постійного проживання повинна клопотати особа, зацікавлена у його показаннях, або сам свідок. Клопотання свідка - кращий варіант. У клопотанні потрібно навести поважні причини неможливості з'явитися до суду і докази, що їх підтверджують.
    Свідка допитує суд за місцем його проживання в порядку виконання судового доручення. Відповідно до ст. 33 ЦПК України, в ухвалі про судове доручення коротко викладається суть справи, що розглядається, зазначаються обставини, що підлягають з'ясуванню, докази, які повинен зібрати суд, що виконує доручення. Ця ухвала обов'язкова для суду, якому вона адресована, і мас бути виконана в строк до десяти днів.
Судове доручення виконується у судовому засіданні за загальними правилами. Особи, які беруть участь у справі, повідомляються про час і місце засідання, проте їхня неявка не є перешкодою для виконання доручення.
    Допит свідка в іншому місті створює незручність для іншої сторони. Вона може проігнорувати такий допит через зайнятість, малозначимість та ін. Якщо під час допиту свідка буде присутня тільки одна сторона, зацікавлена в його показаннях, то показання будуть контрольованими і передбачуваними. Суд, який допитує свідка, не розглядає справу по суті, а тому в нього немає потреби запитувати додатково.
    Допит свідка оформляється протоколом, який негайно пересилається до суду, який розглядає справу. Допитаний свідок вже не викликається в судове засідання. Тому протилежна сторона не матиме можливості застосувати свою тактику допиту і змушена буде прийняти показання такими, як вони зафіксовані у протоколі. Якщо свідок прибуде в суд, який розглядає справу, дає показання у загальному порядку.
 
Уникальное предложение