ЗАЛУЧЕННЯ ПРОКУРАТУРИ, МІЛІЦІЇ, ІНШИХ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ДО ЗБОРУ ДОКАЗІВ.
    Суть. «Загрібати жар чужими руками».
    Застосування. На цивільну справу потрібно дивитися масштабно. Одні й ті самі відносини можуть мати різну оцінку. Якщо спірні правовідносини мають ознаки злочину, можна звернутися з відповідною заявою у міліцію чи прокуратуру. Така заява є приводом для порушення кримінальної справи. Відповідно до ст. 97 Кримінально-процесуапьного кодексу України, коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим або органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб або витребування необхідних документів.
    Цей тактичний прийом використовується переважно для збору доказів. Форми використання: порушення кримінальної справи і її попереднє розслідування, адміністративне провадження. Навіть якщо кримінальну справу буде закрито або наміть не порушено, зібрані матеріали можна буде витребувати і долучити до цивільної справи.
    Приклад. 150 акціонерів ВАТ «X» вважають, що в них не- іаконно, під виглядом виплати заробітної плати, викупили •ікції. Встановлено, що всі договори купівлі-продажу цінних паперів та передавальні доручення підписані, і на їх підставі ю реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ «X» внесено зміни.
    Адвокат, до якого звернулися потерпілі, зрозумів, що для визнання договорів недійсними треба подати 150 позовів, по кожному з них зібрати докази, взяти участь у 150, щонайменше, судових засіданнях та ін.
    Прокурору району надіслано колективну заяву акціонерів про грубе порушення закону, на підставі якої проведено попередню перевірку викладених обставин і порушено кримінальну справу за фактом зловживання посадовим становищем. Акціонерів визнано потерпілими.
    Розслідування справи здійснював слідчий. У нього значно більше, ніж в адвоката, можливостей для виявлення та закріплення доказів. У подальшому потерпілі заявили цивільні позови у кримінальній справі, які були задоволені судом. Якщо кримінальну справу було б закрито, то її матеріали витребо- вуються судом (за клопотанням адвоката), що розглядає цивільну справу.
 
Уникальное предложение