ЗАЛУЧЕННЯ ПЕРЕКЛАДАЧА
    Суть. Участь перекладача ускладнює судовий розгляд.
    Застосування. Перекладач - учасник процесу, який виконує допоміжну функцію. Відповідно до ст. 9 ЦПК, судочинство провадиться українською мовою або мовою більшості населення даної місцевості. Особам, що не володіють мовою, якою провадиться судочинство, забезпечується право робити заяви, давати пояснення і показання, виступати на суді і заявляти клопотання рідною мовою, а також користуватися послугами перекладача.
    Судові документи, відповідно до встановленого законом порядку, вручаються особам, які беруть участь у справі, в перекладі на їх рідну мову або на іншу мову, якою вони володіють.
    Участь перекладача обов'язкова в усіх випадках, коли особа не володіє українською мовою. Звернемо увагу читача: володіти мовою і розуміти мову - не тотожні явища. Значна частина населення України не володіє національною мовою, але її розуміє. Чи потрібний у таких випадках перекладач? На наш погляд, безумовно, потрібний. Таким чином, якщо одна із осіб, які беруть участь у справі (не тільки сторона), не володіє українською мовою, але розуміє її, а володіє, наприклад, російською, то до справи потрібно залучати перекладача.
    Верховний Суд України висловив думку, якщо сторони не володіють мовою судочинства, вести судовий процес на іншій мові, прийнятній для всіхучасників процесу, постановивши про це відповідну ухвалу." Іншу думку висловив Конституційний Суд України у справі про офіційне тлумачення положень статті 10     Конституції України (справа про застосування української мови) від 14.12.1999 р.: «українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, П. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції» № 9 від 21.12.1990 р. // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах та з загальних питань,- X.: Одісей, 2000-С. 185. діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом». З урахуванням такого тлумачення, суд не вправі вести процес на іноземній мові в жодному випадку.
    Участь перекладача істотно ускладнює розгляд справи. По- перше, перекладача потрібно знайти. Зі змісту ст. 9 ЦПК України виходить, що це повинен зробити суд - «особам ... забезпечується право ... давати пояснення рідною мовою...». Без перекладача суд не зрозуміє пояснень, а отже і справу вирішити не зможе.
    На практиці суд перекладає цей обов'язок на зацікавлених осіб: «вам треба, ви і шукайте!», і вони погоджуються. При цьому вони ж і домовляються з перекладачем про оплату. Час, який дається для пошуку перекладача, законом не встановлено. Можна тягнути.
    Від «почесного обов'язку» пошуку перекладача можна відмовитися. Тоді перекладача може відшукати протилежна сторона, зацікавлена у вирішенні справи. Вона ж йому і заплатить. Якщо і протилежна сторона відмовляється шукати перекладача або йому платити, тоді це має зробити суд. Суд, як правило, звертається з клопотанням у державні органи, які мають штатних перекладачів, наприклад, в районну державну адміністрацію, з проханням забезпечити участь перекладача в процесі. Керівник відповідного державного органу таке клопотання задовольняє і скеровує перекладача в розпорядження суду. А час іде.
    По-друге, перекладачем може бути залучено особу, яка має спеціальність перекладача з відповідної мови, а не просто володіє нею. До матеріалів справи потрібно долучити диплом. В іншому випадку, при оскарженні рішення можна буде покликатися на недостовірний переклад та некомпетентність перекладача.
    По-третє, перекладач повинен погодитися на запропоновану оплату праці. Його послуги оплачуються з коштів суду за встановленими тарифами. Відповідно до п. 6 Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 1.07.96 р. № 710, перекладачам залежно від їх кваліфікації та складності роботи встановлюються такі розміри винагороди:
    - за письмові переклади - від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один авторський аркуш (40 тис. друкованих (рукописних)знаків);
    - за усні переклади - від 3 до 5 відсотків (!) неоподатковуваного мінімуму доходів громадян за годину роботи.
    З урахуванням діючого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян 17,00 гривень, за 1 годину роботи перекладача суд може заплатити максимум 85 копійок. Добровільно на це ніхто із перекладачів не погодиться. Саме тому, у більшості випадків, перекладачі в суді - це особи, які не можуть відмовитися від виконання своїх обов'язків, оскільки направлені в розпорядження суду з основного місця роботи.
    По-четверте, перекладач повинен бути присутній на кожному засіданні. Без нього суд не може розглядати справу по суті. Неявка перекладача є безумовною підставою для відкладення розгляду справи.
    По-п'яте, законодавець не регламентує часу, протягом якого перекладач повинен зробити письмовий переклад документів. Якщо у нього є можливість заробити більші гроші, судові документи будуть перекладатися в останню чергу.
    Наведене свідчить, що проста на перший погляд формальність, залучення перекладача, може істотно вплинути на розгляд справи.
    Якщо особі не забезпечено перекладача, буде порушено конституційний принцип судочинства, що є підставою для скасування рішення.
    Приклад. Позивачка у скарзі посилалася на те, що судочинство велося українською мовою, але оскільки вона не володіє нею досконало, то не зовсім розуміла зміст пояснень відповідача та свідків. За таких обставин, коли суд не виконав покладеного на нього обов'язку, забезпечити ведення судового процесу відповідно до побажань позивачки, і не з'ясував питання про мову судочинства і про необхідність участі у справі перекладача, постановлене рішення підлягає скасуванню, а справа - направленню на новий розгляд."
 
Уникальное предложение