СТВОРЕННЯ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН
    Суть. Ухилятися від виконання процесуальних обов'язків тільки з поважних причин.
    Застосування. Окремі норми ЦПК встановлюють різні процесуальні наслідки невчинення певних дій сторонами залежно від поважності чи неповажності причин. Так, строк, пропущений з поважних причин, може бути продовжений чи поновлений судом; у разі неявки сторони з поважних причин судове засідання відкладається та ін.
    Переліку поважних причин немає. Але це не означає, що суддя визнає поважність будь-якої. Тому якщо ваша причина «не тягне» на поважну, створіть поважну. Поважними, за усталеною практикою, визнаються: хвороба сторони або близької їй особи, відрядження, обставини непереборної сили, тимчасове перебування за кордоном та ін.
    Не вважаються поважними причинами пропуск встановлених строків через їх неправильне обчислення, порушення підвідомчості.
    Суд, як правило, не встановлює поважність причини зі слів. Тому подбайте про письмові докази. В момент прийняття рішення суд повинен знати про поважність причини неявки сторони. Тому, якщо ви не можете попередити суд завчасно, передзвоніть до судді у призначений для розгляду справи час і винувато повідомте, що не можете з'явитися. Суддя обов'язково відкладе справу. Оскільки в іншому випадку, змушений буде піти на явне і умисне процесуальне порушення.
 
Уникальное предложение