ЗМІНА ПРЕДСТАВНИКА В СУДІ
    Суть. Зміна представника сторони дозволяє корегувати стосунки із суддею.
    Застосування. Психологічною основою для застосування цього тактичного прийому може стати відомий метод «поганий поліцейський - хороший поліцейський». Перший представник може зіграти роль поганого, а другий - хорошого. В силу людської психології, при рівних умовах суддя надасть перевагу особі, яка йому більше подобається. Можна враховувати особистий фактор - відносини між суддею та представником, їх психологічну сумісність. Цей прийом доцільно використовувати й тоді, коли потрібно кардинально скорегувати правову позицію, що відстоювалася попереднім представником. Він сам не може цього зробити з моральних міркувань - важко відмовлятися від своїх слів. Визнання власної помилки сприймається суддею або як доказ нечесності, або як визнання аргументів противника. Тим більше цим скористається противник.
    Новий представник може заперечити попередника, покли- каючись на його недостатню інформованість у справі, невідповідність його пояснень офіційній позиції (особливо, коли стороною є юридична особа), некомпетентність, особливі стосунки з іншою стороною або особисту зацікавленість у тому чи іншому результаті розгляду справи.
    Зміна представника можлива в будь-якій стадії. Найкраще робити це до постановлення рішення, коли ще можна змінити правову позицію у справі. При цьому новий представник повинен мати вичерпну інформацію про дії, що вчинені або планувалися попередником, включаючи тактичні операції.
Новий представник, вступаючи у процес, повинен підтвердити свої повноваження. Суддя не вправі відмовити новому представнику вступити у справу.