ЗУСТРІЧНИЙ ПОЗОВ
    Суть. Як відомо найкращий захист - це напад. При задоволенні зустрічного позову, первісний позов не може бути задоволений повністю. Суд або відмовляє в основному позові, або задовольняє його частково.
    Застосування. Зустрічний позов - це спосіб активного захисту відповідача у тому ж процесі. Під час розгляду зустрічного позову первісний відповідач здійснює не властиву для захисту функцію - нападає на позивача. Розгляд зустрічного позову істотно впливає на вирішення основного. Відповідно до ст. 140 ЦГТК України, відповідач вправі не пізніше як за 3 дні до судового засідання пред'явити зустрічний позов. Прийняття зустрічного позову, пред'явленого після закінчення цього строку, залежить від судді, а якщо його заявлено під час розгляду справи по суті,- від суду. Умовами прийняття судом зустрічного позову є: 1) взаємна пов'язаність зустрічного та первісного позовів та 2) доцільність їх сумісного розгляду, зокрема, коли вони випливають з одного правовідношення або коли вимоги по них можуть зараховуватися.
    Суди неохоче приймають зустрічні позови, вимоги по яких можугь зараховуватися. Це, як правило, різні справи, кожна з яких має свій предмет доказування. Об'єднує їх лише грошовий характер вимог. Розглядати дві справи в одному провадженні складно. Тому суди часто відмовляють у прийнятті зустрічних позовних заяв, вимоги по яких можуть зараховуватися. Ухвала суду з цього питання апеляційному оскарженню не підлягає.
    Найбільш ефективно інститут зустрічного позову може використовуватися, коли він випливає з того ж самого або близького правовідношення, що й первісний позов. У прийнятті зустрічного позову не може бути відмовлено навіть, коли він пред'явлений пізніше як за 3 дні до судового засідання, якщо розгляд окремо первісного позову, зробить неможливим розгляд зустрічних вимог відповідача.
    Приклад. Позивач звернувся до суду з позовом про визнання відповідача таким, що втратив право користуватися жилим приміщенням у зв'язку із його відсутністю без поважних причин у цьому приміщенні понад 6 місяців (ст. 71 ЖК України). Відповідач заявив зустрічний позов про усунення перешкод у користуванні приміщенням та вселення, оскільки позивач замінив вхідні замки, до квартири не пускає, створює нестерпні умови проживання.
    Основний і зустрічний позов у наведеному прикладі випливають з одного правовідношення: користування жилим приміщенням. Ці позови повинні розглядатися разом.