ЗМІНА ПОЗИВАЧА
    Суть. Сторонами є особи, між якими існує матеріально- правовий спір. Тому зміна учасників матеріально-правових відносин призводить до зміни сторони.
    Застосування. Одним із способів зміни осіб у зобов'язанні є цесія (уступка вимоги або переведення боргу). Відповідно до ст. 197 ЦК України, уступка вимоги кредитором іншій особі допускається, якщо вона не суперечить закону чи договору або коли вимога не пов'язана з особою кредитора. Не допускається уступка вимог про відшкодування майнової шкоди, викликаної ушкодженням здоров'я або заподіянням смерті.
    Зміна позивача ефективна, коли у нового позивача існують важелі впливу на відповідача. Разом з тим, потрібно враховувати, що в такому випадку відбувається правонаступництво, а тому дії, вчинені попередником, обов'язкові для правонаступника.
    Про уступку права вимоги позивач повинен повідомити боржника та суд. З цього часу первісний позивач стає неналежною стороною. Відповідно до ст. 105 ЦПК України неналежна сторона підлягає заміні за згодою позивача.
    Цей тактичний прийом може використовуватися також для зміни підвідомчості, особливо коли спір виник між фізичною і юридичною особою. Якщо фізична особа - позивач уступає свої вимоги юридичній особі (навіть своєму підприємству), то справа стає не підвідомча суду і відповідно до п. 1 ст. 227 ЦПК України провадження у справі закривається.
    Такий прийом доцільно використовувати, наприклад, якщо позивач відчуває, що програє справу. Після заміни його юридичною особою провадження у справі закривається. Розгляд справи в господарському суді розпочинається заново, отже, процесуального правонаступництва не відбувається. Фактично, позивач отримує інший шанс.
    Є ще один цікавий момент. У господарському процесі як джерело доказів не використовуються показання свідків. Тому якщо в загальному суді позивач міг програти саме через ці докази, то в господарському процесі вони йому не загрожують. Витребувати та приєднати показання свідків, отримані загальним судом, господарський суд також не може, адже буде порушено принцип безпосередності судового розгляду.