ПОРУШЕННЯ СПРАВИ З ІНІЦІАТИВИ ІНШИХ ОСІБ
    Суть. В інтересах позивача справу порушує інша особа. Позивач має пасивне становище, він не нападає. Відповідач захищається від осіб, які ініціювали процес, а не від позову. Відбувається, так би мовити, підміна цілі.
    Застосування. Відповідно до ст. 121 ЦПК України, у випадках, передбачених законом, прокурор, органи державної влади та місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до суду із заявами на захист прав і свобод інших осіб.
    Особи, що порушують справу в суді в інтересах інших осіб, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторони, за винятком права на укладення мирової угоди. Відмова зазначених органів та інших осіб від поданої заяви або зміна заявлених ними вимог не позбавляє особу, на захист прав та свобод якої подано заяву, права вимагати від суду розгляду справи для вирішення вимоги у первісному обсязі.
    Якщо дієздатна особа, в інтересах якої порушено справу, не підтримує заявлені вимоги, то суд залишає заяву без розгляду. Отже, провадження у справі залежить від позивача незалежно від того, він чи інша особа в його інтересах звернулася до суду.
    Найбільша складність у застосуванні цього прийому - переконати прокурора та інших осіб, які мають право звертатися до суду в інтересах позивача, що є достатні підстави для того, що б вони звернулися до суду.
    Відповідно до ст. 36-1 Закону «Про прокуратуру», підставою представництва у суді інтересів громадянина є його неспроможність через фізичний чи матеріальний стан або з інших поважних причин самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження. Прокурор самостійно вирішує питання про наявність цих підстав.
    Відповідно до п. 1.3 наказу Генерального прокурора України № 8 від 28.10.98 р. «Про діяльність прокурорів по представництву інтересів громадян і держави у судах» прокурорам усіх рівнів наказано забезпечити першочергово заходами цивільного судочинства захист соціальних прав громадян. Із врахуванням вищенаведеного, розраховувати на прокурора можна у справах про захист соціальних прав або коли скаржник не може самостійно захистити свої права. Прокурора потрібно переконати. Найкраще-доказами.
    Інші органи можуть звернутися до суду в інтересах інших осіб лише у випадках, прямо передбачених законом. Для того, щоб вони порушили справу, заявник повинен довести наявність підстав.
    Застосування цього тактичного прийому дає позивачу такі переваги:
1) позивач не сплачує державного мита;
2) в очах судді справа набуває особливого значення;
3) збільшується число учасників «на стороні» позивача;
4) ініціатор процесу має важелі впливу на розгляд справи, які не доступні позивачеві.
 
Уникальное предложение