ДОПИТ ЕКСПЕРТА В СУДІ З МЕТОЮ РОЗ'ЯСНЕННЯ І ДОПОВНЕННЯ ВИСНОВКУ
     Суть. Шляхом допиту виявити суперечності між поясненням експерта та його висновком.
    Застосування. Відповідно до ст. 60 ЦПК суд має право запропонувати експерту дати усне пояснення свого висновку. Усне пояснення заносять до протоколу судового засідання, прочитують експертові і ним підписується. Для роз'яснення і доповнення висновку експерта йому можуть бути висунуті запитання (ст. 190 ЦПК).
    Реакція людини на однакові явища залежить від її емоційного стану та зовнішніх обставин. Експертне дослідження здійснюється експертом у звичній для нього обстановці. Експерт має допоміжні матеріали, може порадитися з колегами, спокійно обміркувати методику та результати експертизи.
    Допит в суді - це мікрострес для експерта. Емоційний стан, обстановка, динаміка допиту - все це суттєво відрізняється від умов, у яких проводилася експертиза. Треба враховувати й те, що між експертизою і допитом експерта в суді існує тривалий проміжок часу, заповнений іншими експертними дослідженнями. У зв'язку з цим, пояснення експерта можуть не повною мірою збігатися із його висновком.
    Висновки можуть бути категоричні (позитивні або негативні) та ймовірні (позитивні або негативні). Перші використовуються як докази, другі - мають пошукове, гіпотетичне значення. У доказовому плані вони неефективні. З метою нейтралізації доказової сили категоричні висновки потрібно намагатися змінити на ймовірні.
    Хороші практичні рекомендації щодо оцінки висновку експерта дають автори навчального посібника «Експертизи в судовій практиці». Під час допиту експерта перевіряється його компетентність, об'єктивність і незаінтересованість у результатах справи, встановлюється чи не вийшов він за межі своєї компетенції, чи грунтуються висновки на одержаних ним відомостях і чи не відбиралися вихідні дані самим експертом, чи достатньо є даних для певних висновків. Підлягають оцінці наукова обгрунтованість висновку, правильність застосування конкретних методик, їх дозволеність (ким і коли вона рекомендована, апробована), чи є більш сучасні методики досліджень.
    Добре було б, якби експерта допитував спеціаліст із тієї ж галузі знань. Залучити його можна як представника зацікавленої сторони. Слід проаналізувати, наскільки логічними є висновки експерта, чи на всі питання дано відповіді, зіставити висновки з установленими у справі фактичними даними. Наявність суперечності між ними може бути підставою для призначення повторної експертизи.
 
Уникальное предложение