ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ДІЙ СУДДІ
    Суть. Заперечувати дії судді, що не відповідають вашим інтересам.
    Використання. Відповідно до ст. 162 ЦПК України, в разі заперечень будь-кого з осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, перекладачів проти дій головуючого ці заперечення заносяться до протоколу судового засідання і питання вирішується всім складом суду.
    Якщо справа розглядається одноособово, то заперечення вирішуються суддею, при цьому, як правило, суддя думки не змінює.
    Потрібно намагатися, щоб кожне заперечення заносилося до протоколу. Якщо секретар цього не робить,- треба наполягати. Заперечення можуть бути використані для наступного оскарження рішення суду. Декілька заперечень, особливо якщо вони надійшли від різних осіб, дають підстави для виявлення порушення закону під час розгляду справи або суб'єктивізм у судді.